ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA - JEDNOSTAVNA NABAVA 2023.

 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponudeUredski materijal i potrošni materijal za skupine
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Kruh i pekarski proizvodi
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Mlijeko, mliječni proizvodi i sirevi
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Svježe meso junetine i teletina
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Meso peradi
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Riba i riblji proizvodi zamrznuto
Ispiši stranicu