Psihosocijalna podrška roditeljima i djeci

Brošura: Mali vodič kroz velike promjene, materijal Polikline za zaštitu djece i mladih grada Zagreba (preuzmi)Kako pomoći djeci nakon potresa, materijal Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba (preuzmi)

Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa, poster Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (preuzmi)
 


 "Kako pomoći djeci da se lakše nose s pandemijom?" (preuzmi)

 

                                                                                                                 

Kako se nositi sa situacijom prouzrokovanom pandemijom koronavirusne bolesti (COVID-19)? (preuzmi)


                                                                               
Slikovnica "Ti si moj heroj" (preuzmi)                                                                       
Slikovnica "Dan kada je sve stalo" (preuzmi)


                                                                  
Sikovnica "Bok. Ovo je koronavirus." (preuzmi)
Slikovnica
"Kako djeci jednostavno objasniti što je koronavirus?"  (p
reuzmi)Slikovnica "Koronavirus" (preuzmi)

 

Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece, materijal Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (preuzmi)Kratke vježbe mindfulnessa za djecu - za prepoznavanje i kontrolu neugodnih osjećaja i ponašanja (materijal Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba) (preuzmi)

Podrška djeci rastavljenih roditelja u vrijeme zdravstvene krize (materijal Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba) (preuzmi)Neka su djeca ranjivija: Kakva im podrška treba u vrijeme zdravstvene krize (materijal Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba)Živjeti zdravo kod kuće: Boravak u kući s djecom predškolske dobi, materijal Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (preuzmi)Plakat Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Svakodnevno 10 minutno  tjelesno vježbanje (preuzmi)

Sigurnost u nesigurnim vremenima - Kako nam može pomoći lokus kontrole (materijal Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba) (preuzmi)Ispiši stranicu