Veselo u školu (aktivnosti za predškolce)

Program predškole odnosi se na odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu.
Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu podrazumijeva kontinuirani rad na kvalitetnoj pripremi djeteta za školu pristupajući mu cjelovito i fleksibilno. Program je zamišljen tako da u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom osiguramo kontinuitet u odgoju i obrazovanju i poticanju cjelovitog razvoja djeteta u stjecanju znanja, vještina i navika za daljnje uspješno školovanje. Obogaćivanjem redovitog programa i prakticiranjem projektnog planiranja (umjesto uvježbavanja izdvojenih vještina i međusobno nepovezanih aktivnosti) omogućuje se cjeloviti razvoj kompetencija potrebnih za uspjeh u školi i lakšu prilagodbu istoj.

Djelić našeg iskustva...Tratinčice

Degenije

Mrav


Vrapčići

Bambi


Kako su izgledale odgojne skupine početkom pedagoške godine 2020/21.:

Perunike

Tratinčice

Degenije

Mrav


Bambi

Vrapčići

Zvjezdice

U programu predškole osiguravamo da se djeca uključuju u aktivnosti prema osobnom interesu i razvojnim sposobnostima, uvažavajući njihove individualne razlike i sposobnosti obzirom na kronološku dob, intelektualne snage i sposobnosti; unaprjeđujemo intelektualni, društveni, moralni i duhovni razvoj djece kroz stjecanje znanja, vještina i navika, kroz izgrađivanje identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti
; te pridonosimo osobnoj, emocionalnoj, obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti djeteta
 
U predškolskom periodu možemo govoriti o razvojnim kompetencijama koje su u samoj djetetovoj prirodi, koje proizlaze iz njegovih razvojnih obilježja i manifestiraju se u njegovom ponašanju. Te kompetencije su razvojne, a ne konačne. Rane razvojne kompetencije pretpostavka su za razvoj nekih novih kompetencija u školsko doba. Osobna kompetencija je temeljna kompetencija i nalazi se u podlozi ostalih jačanje kojih povratno unapređuje osobnu kompetenciju. 


Unutar pojedine kompetencije nalaze se ishodi koje očekujemo da će dijete svladati do polaska u školu. U nastavku se nalaze primjeri ishoda u području osobne, matematičke i motoričke kompetencije te komunikacije na materinjem jeziku.


Potrebno je istaknuti da će se u cilju realiziranja postavljenih ciljeva djeteta, sadržaji i aktivnosti provoditi tako da:
  • ono što se uči prilagođava se djetetovim  interesima
  • uvode  se raznolikosti i inovacije u igru, učenje i rad          
  • potičemo radoznalost
  • povezujemo  sadržaje i aktivnosti sa stvarnim životom
  • pomažemo djeci da sami postave svoje ciljeve
Polazak u školu velika je promjena za dijete. Stoga će se kroz program predškole ono pripremiti za lakše nošenje sa zahtjevima koje škola donosi.

 


Ispiši stranicu