Veselo u školu (aktivnosti za predškolce)

 

  Program predškole odnosi se na odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu.
Odgojno-obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u školu podrazumijeva kontinuirani rad na kvalitetnoj pripremi djeteta za školu pristupajući mu cjelovito i fleksibilno. Program je zamišljen tako da u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom osiguramo kontinuitet u odgoju i obrazovanju i poticanju cjelovitog razvoja djeteta u stjecanju znanja, vještina i navika za daljnje uspješno školovanje. Obogaćivanjem redovitog programa i prakticiranjem projektnog planiranja (umjesto uvježbavanja izdvojenih vještina i međusobno nepovezanih aktivnosti) omogućuje se cjeloviti razvoj kompetencija potrebnih za uspjeh u školi i lakšu prilagodbu istoj.