Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji,
prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić molimo da obavezno pročitate Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. na području Grada Zagreba

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020. / 2021. na području Grada Zagreba


Podnošenje zahtjeva za upis, moguće je isključivo putem e-Pisarnice na poveznici Pristup u e-Upise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, a koja će biti aktivna od 25. svibnja do 5. lipnja 2020:


https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2
 
Korisničke upute možete preuzeti na poveznici:   Korisničke upute  - preuzmiPonuda posebnih programa za pedagošku godinu 2020./2021.
          - Ponuda posebnih programa za centralni objekt Kustošija, S. Pasanca 5  -   preuzmi
          - Ponuda posebnih programa za područni objekt Vrbani III, Palinovečka 40  -  preuzmi
Ispiši stranicu