Upisi

 
Zahtjevi za upis djeteta u vrtić
Zahtjevi za upis djeteta u program predškole
Inicijalni razgovor za upis djeteta u vrtić
Inicijalni razgovor za upis djeteta u program predškole


Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba 
PreuzmiPonuda posebnih i kraćih programa za pedagošku godinu 2022./2023.
PreuzmiZahtjevi za upis djece u posebne i kraće programe preuzimaju se i predaju u centralnom objektu Kustošija, S. Pasanca 5, u tajništvu, a u područnom objektu Vrbani III, Palinovečka 40, kod administratora.
Ispiši stranicu