Redovni cjelodnevni desetsatni program

Redovni cjelodnevni program provodi se 10 sati u 26 odgojnih skupina. U ovaj program uključena su djeca od navršene jedne godine do polaska u školu.

Svrha ranoga odgoja jest osiguravanje optimalnih uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta te unapređivanje onih djetetovih osobina i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, a nužna su svakom pojedincu i u kasnijem životu kako bi uspješno zadovoljavao svoje potrebe i  svoja prava te se odgovorno ponašao prema pravima i potrebama drugih osoba u zajednici.

Da bi to postigli stvaramo okruženje koje potiče dijete da samostalno (čineći) i kroz suradničko učenje s drugom djecom i odraslima istražuje  svijet oko sebe. Zato nastojimo svakodnevno pratiti dijete i promišljati o zadovoljavanju njegovih potreba  kroz  pedagoški dobro promišljeno okruženje koje ima  visok obrazovni potencijal. Tomu u prilog ide i sama strukturiranost prostora u sobama za dnevni boravak. Prostor svake odgojne skupine nastojimo podijeliti na manje prostorne cjeline (tzv. centre aktivnosti), čime se djeca indirektno „pozivaju“ na grupiranje u manje skupine, što pridonosi kvaliteti njihove komunikacije i suradnje.  Prostornih (pod)cjeline sadržavaju materijale za određenu vrstu aktivnosti jer su aktivnosti djece mnogo kvalitetnije ako su materijali u pojedinim centrima ponuđeni pregledno, logično i svrsishodno.

Program često obogaćujemo rekreativno zdravstvenim programima (obuka plivanja, klizanje, koturanje, mali tenis, ljetovanje i zimovanje) te dodatnim sadržajima (posjet kazalištu, kazališne predstave u vrtiću svaki mjesec, posjet muzeju, proslave, svečanosti, dramske predstave djelatnika vrtića itd.). Ti programi omogućuju djeci raznovrsne doživljaje, bogate spoznaju i potiču brojne aktivnosti u vrtiću.
 


Ispiši stranicu