Centri istraživanja kosine i građenja

Prostor odgojne skupine nastoji se u što većoj mjeri organizirati tako da podsjeća na obiteljski dom. Važno je da dijete ima mogućnost izbora, pa imamo više manjih centara za igru koji svojom strukturom i sadržajem pozivaju na komunikaciju, interakciju i istraživanje.

Na fotografijama prikazan centar građenja najčešće sadrži različite materijale za građenje i konstruiranje, kao i materijale za istraživanje kosina, labirinte i sl. Materijali su različite vrste od prirodnih do umjetnih proizvoda. Dijete sukladno svojoj potrebi donosi materijale iz različitih centara i konstruira svoju igru. Dijete kroz ovakvu igru razvija percepciju, finu motoriku, planira kako realizirati svoju ideju.


Ispiši stranicu