Centri za poticanje predčitačkih i predmatematičkih vještina

Centar za simboličku igru u kojem dijete uz razvoj socijalnih vještina na sebi prihvatljiv način – IGRU - razvija predmatematičke i predčitačke vještine. Dijete piše, čita, računa uz pomoć raznovrsnih materijal-poticaja koje mu odgojitelj priprema. Najčešće su to razni uredi, tržnice, pošte i sl. gdje dijete uz simboličku igru koristi raznovrsne poticaje za razvoj navedenih vještina.


Ispiši stranicu