Multisenzorički centri

Djete kroz istraživanje različitih tekstura, mirisa, zvukova, tonova, melodija i sl. angažira različita osjetila. Čim dijete u istraživanje uključi više osjetila, doživljaj je dublji i veći.
Igrom sa rastresitim materijalim (krupica, brašno, sitno tjesto i sl.), dijete istražuje svojstva materijala, protočnnost, težinu, brzinu, količinu... uz uvijek prisutan element zadovoljstva i opuštanja, a poticajno djeluje na razvoj koncentracije i pažnje.


Ispiši stranicu